Visuaalinen myyntiputki – tehosta myyntiprosesseja

Myyntiputki esittää myyntiprosessin visuaalisesti ja vaiheittain.

Visuaalinen myyntiputki

Yleistä

Visuaalisen myyntiputken (sales pipeline) avulla hallinnoidaan myyntiprosessia, jossa myynnin vaiheet esitetään visuaalisesti yhdessä näkymässä. Se tarjoaa yrityksellesi ja myyjillesi nopean kokonaiskuvan aina liidistä voitettuihin kauppoihin asti.

Usein yksinkertainen myyntiputki on riittävä, jotta myyjät saavat hoidettua asiakkuudet tehokkaasti. Mikäli asiakkaan ostoprosessi on monimutkaisempi, niin silloin olisi suositeltavaa rakentaa monivaiheinen myyntiputki.

Myyntiputken ja siihen liittyvien vaiheiden rakenne riippuu siitä, mitä yrityksesi myy. Asiantuntijayrityksellä myyntiputki lähtee usein asiakkaan tarjouspyynnöstä tai saaduista liideistä. Liidin jälkeen putki jatkuu tavallisesti tarvekartoituksena, ratkaisun esittelynä, tarjouksena, sopimusneuvotteluna ja lopuksi voitettuina tai hävittyinä kauppoina.

Myyntiputkea hallitaan sekä mittareiden että tekemisen kautta. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että sitä saa mitä mittaa. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että myyjien aktiviteetteja ja myyntiputken johtamista ei kannata liikaa sekoittaa toisiinsa. Aktiviteeteillä tarkoitetaan esimerkiksi puheluita, tapaamisia tai ratkaisun esittelyitä.

Visuaalisen myyntiputken näkymä PlanMillissä

Visuaalisen myyntiputken näkymä PlanMillissä

Hyödyt

Erityisesti myynti ja myyntijohto hyötyvät visuaalisesta myyntiputkesta, koska he näkevät myynnin vaiheet liidistä, tarjousvaiheen kautta aina asiakkaaksi asti. Lisäksi he voivat tarkastella myyntiputkea helposti eri näkökulmista, kuten asiakkaittain, myyjittäin tai tuotteittain/palveluittain.

Selkeästi määritelty myyntiputki kertoo reaaliajassa missä vaiheessa prosessia olet, mitä asioita sinun pitäisi huomioida ja kuinka lähellä olet kaupan syntymistä.

Koska ohjelma on yksinkertainen, niin sitä on myös helppo käyttää. Voit siirtää liidejä halutessasi yhdestä vaiheesta toiseen. Voit myös merkitä liidit voitetuksi, menetetyksi tai peruutetuksi.

Nykytilanteen lisäksi voit päätellä, mikä myynnissä toimii ja mitä voit tehdä tavoitteiden saavuttamisen eteen. Siten tämä työkalu auttaa sinua kohdentamaan myös tulevia myyntitoimintoja.

Reaaliaikainen visuaalinen myyntiputki tukee liiketoimintaa, myyntiprosessia ja hyödyttää myyjän lisäksi myös koko myyntitiimiä. Se auttaa ennakoimaan pullonkauloja ja mahdollisia ongelmatilanteita. Kaiken kaikkiaan se tekee myyntiprosessista entistä tehokkaamman.

Useimmat yritykset koosta riippumatta hyötyvät CRM-järjestelmästä. Tämä johtuu siitä, että myyntiputken vaiheet järkeistävät prosessia. Siten yritykset, jotka hallitsevat myyntiputken, luovat mahdollisuuksia kasvattaa liikevaihtoa muita kannattavammin.

Vaiheet

Ostoprosessi menee yleensä näin:

  1. Tietoisuus (liidi)
  2. Harkinta (prospekti)
  3. Päätös (asiakas)

PlanMillin CRM:ssä on esimääritetyt myyntivaiheet, jotka tarvittaessa päivitetään vastaamaan yrityksesi myynnin vaiheita.

Alla esimerkki vakiona tarjolla olevista vaiheista seuraavasti:

  1. Tunnistettu (Identified) – Yritys saa liidin esim. kontaktin, puhelinsoiton tai nettisivuston kautta
  2. Vahvistettu (Validated) – Yritys kartoittaa asiakkaan tarpeet.
  3. Kvalifioitu (Qualified) – Yrityksen tarjoama tuote ja/tai palvelu vastaa asiakkaan tarpeita
  4. Tarjottu (Quoted) – Yritys on tehnyt ja lähettänyt tarjouksen asiakkaalle.
  5. Voitettu (Won) – Asiakas hyväksyy tarjouksen.
  6. Hävitty (Lost) – Asiakas hylkää tarjouksen.
  7. Keskeytetty (Suspended) – Asiakas keskeyttää prosessin toistaiseksi.

Kun määrittelet yrityksesi myyntiprosessin vaiheita pidä mielessä ns. KISS -periaate (Keep it simple, stupid). Lopulta yksinkertainen on kaunista. 🙂

Lopuksi

Hyvin toteutettu ja johdettu visuaalinen myyntiputki on tärkeä osa menestyvän asiantuntijapalvelulyrityksen toimintaa. Se järkeistää ja tehostaa myyntiprosessia ja antaa kokonaiskuvan kaikista myyntimahdollisuuksista. PlanMillin CRM- ja ERP-järjestelmät tarjoavat nopeasti käyttöönotettavan ja kustannustehokkaan ratkaisun visuaalisen myyntiputken hallintaan. Lue lisää: Palveluliiketoiminnan ERP-järjestelmän valinta?

Tämä artikkeli saattaa kiinnostaa sinua: Tehokas myyntiprosessi kasvun moottorina


PlanMill lyhyesti

Kotimainen PlanMill Oy tuottaa yrityksellesi käyttäjäystävällisiä selainpohjaisia
palveluliiketoiminnan ohjelmistoratkaisuja pilvi- ja On-Premise -pohjaisina. PlanMillin CRM-, PROJECT– ja ERP-ratkaisukokonaisuudet auttavat sinua tehostamaan asiakkuuksien, projektien, tuntien, kulujen, HR:n ja talouden kokonaishallintaa sekä parantamaan asiakasyritysten tuottavuutta ja kannattavuutta.

Kuvitus: Web Vectors by Vecteezy, Vector Vectors by Vecteezy, Money Bag Vectors by Vecteezy

Comments are closed.

TRY 14 DAYS
Suomi