Tietosuojaseloste

 

Tämä tietosuojaseloste sisältää PlanMill Oy:n internetsivuston käyttöehdot ja markkinointirekisterin.

Päivitetty 1.1.2020

PlanMill Oy noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä tietoja käytetään.

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta, jotta internetsivuston käyttäjät ja markkinointi- rekisterin henkilöt ovat aina tietoisia, miten heidän tietojaan käsitellään. Voimassa oleva ja soveltuva tietosuojaseloste on saatavilla aina PlanMill Oy:n internetsivustolta.

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Toimittajan/yhteistyökumppanin rekisteriseloste

Työnhakijan rekisteriseloste

Internetsivuston käyttöehdot

1. Yleistä

PlanMill Oy (”Toimittaja”) sitoutuu suojaamaan Toimittajan tarjoaman internetsivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (https://www.planmill.com) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit, hakemistot ja tietokannat) (kaikki yhdessä ”Sivusto”) vierailijoiden ja käyttäjien yksityisyyttä. Tämä käyttöehtosopimus on voimassa PlanMill Oy:n ja palvelun käyttäjän (”Käyttäjä”) välillä.

Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Sivustoa. Käyttäessäsi Sivustoa, hyväksyt tämän käyttöehtosopimuksen sisällön ja sitoudut sitä noudattamaan.

2. Muu kuin henkilötieto

Toimittaja voi kerätä käyttäjiltään muuta kuin henkilötiedoksi luokiteltavaa tietoa useilla eri tavoilla. Tämä tieto on tarpeellista Sivuston käytön seurannan kannalta ja käytämme tietoa parantaaksemme Sivustoa.

3. Henkilötieto

Toimittaja kerää ja käsittelee tiettyjä Sivuston käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja, jotka Käyttäjä on itse toimittanut erilaisilla yhteydenottopyyntölomakkeilla Toimittajan verkko- sivuston planmill.com, tai palvelin alasivujen tai alidomainien (esim. help.planmill.com) kautta tai sähköpostilla.

Sivustolla annettujen tietojen perusteella pystymme myöntämään pääsyn niihin verkko- palvelun eri osiin ja sisältöihin, joita Käyttäjä on itse pyytänyt.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää Käyttäjälle kohden- nettuja markkinointiviestejä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tietojensa edellä kuvattua käyttöä, hän voi estää tietojensa käyttämisen lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen privacy@planmill.com.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja käyttäjän oikeudesta markkinointirekisterissä.

4. Tietojen luovutus

Toimittaja voi toimittaa kolmansille osapuolille tilastoja sisältäen käyttö- ja käyttäjätietoja sekä muita kuin henkilötietoja, mutta nämä tilastot eivät sisällä tunnistetietoja.

5. Turvallisuus

Sivusto on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Sivuston tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

6. Evästeiden käyttö

Käytämme myös evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla https://www.planmill.com. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Lue lisää evästeiden käytöstä.

7. Hyväksynnät

Käyttäjän toimittaessa henkilötietojaan Sivuston kautta, käyttäjä on antanut Toimittajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle oikeuden käyttää tietoja kyseisellä sivustolla kuvatun mukaisesti.

Sivustolla annettu hyväksyntä koskee ainoastaan Sivustolle tallennettua käyttäjätietoa. Mikäli käyttäjä on toimittanut tiedot Toimittajalle muutoin kuin Sivuston kautta, kyseisten tietojen käyttöön ei vaikuta Sivustolla annettu hyväksyntä.

8. Henkilötietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle

Tapauksissa, joissa tiedonkäsittelyymme sovelletaan EU:n tietosuojalainsäädäntöä ja Käyttäjien henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueelta (ETA) palveluntarjoajan käsiteltäväksi mihin tahansa Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevaan maahan, jonka tarjoamaa tietosuojan tasoa Euroopan komissio ei ole todennut riittäväksi, takaamme riittävän suojaustason käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita tai muuta soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaista suojamekanismia.

Lisätietoja henkilötietojen kansainvälisistä siirroista saat ottamalla meihin yhteyttä.

9. Kolmansien sivustot

Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Toimittajan Sivustoon. Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien sivustoille. Emme ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojaselosteet.

Markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteri

Rekisterinpitäjä
PlanMill Oy (Y-tunnus 2062705-4)
Hämeentie 19, 00500 HELSINKI

Rekisteri
PlanMill Oy:n markkinointirekisterit

Rekisteriasioista vastaava
PlanMill Oy
Thomas Hood
Hämeentie 19
00500 HELSINKI
etunimi.sukunimi@planmill.com
Puh. 010 322 9110

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostilla privacy@planmill.com tai vaihteen kautta.

2. Rekisteriin tallennetut tiedot

Rekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn roolia yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa tehtävässä sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Näitä ovat muun muassa yrityksen perustiedot sekä yrityksen päättäjien ja avainhenkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisteriin tiedot tallennetaan PlanMill Oy:n julkisten internetsivujen kautta saapuneista yhteydenottolomakkeista (muun muassa testitunnukset ja ota yhteyttä) tai tapahtumien kautta tulleista yhteydenottolomakkeista. Lisäksi henkilötietoja voidaan saada myös muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. Kaupparekisteri, Väestötietojärjestelmä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tai Postin osoitetietojärjestelmä.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta tällöin emme mahdollisesti pysty tarjoamaan sinulle palveluamme.

PlanMill Oy:n henkilökunnan käyttöoikeustiedot välittyvät markkinointirekisteriin ohjelmistojen käyttäjähallinnan kautta.

Säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä rekisterissä määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

PlanMill Oy:n henkilöstöä koskevat henkilötietojen säilytysajat liittyvät työsopimuksen ehtoihin ja ovat tarkastettavissa työsopimuksesta ja Toimittajan henkilökunnan ohjeista.

3. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Myynti ja markkinointi

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme esimerkiksi tuotteiden uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita tuotteita tai palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso tämän rekisterin kappale 6).

Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme tuotteen ja verkkosivun tietoturvasta, tuotteen ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä tuotteen kehittämiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon käyttöön liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa tuotteemme ja verkkosivumme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot tuotteen kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.

Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

4. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

  • Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen.
  • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä.
  • mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä.
  • kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi.
  • sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

5. Henkilötietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet

PlanMill Oy:n työntekijöiden käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu roolipohjaisella käyttäjänhallintaprosessilla, jossa kullekin työntekijälle annetaan vain hänen tehtäväänsä ja toimenkuvaansa kuuluvat käyttöoikeudet.

Markkinointirekisterin tietoja voi päivittää myös PlanMill Oy:n sopimuskumppani. Tällöin PlanMill Oy vastaa sopimuskumppanin toiminnasta ja tietoturvasta kuten omastaan.

Alihankkijat

Googlen Tag Manager ja Google Analytics (tietojen turvaaminen).

6. Rekisteröidyt oikeudet

Voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaan markkinointirekisteri sisältää henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia.

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen privacy@planmill.com.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä.

7. Tietoturva

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

8. Yhteydenotot

Voit kysyä tästä Selosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy@planmill.com.

TRY 14 DAYS
Suomi