Ihmiset

Work-Schedules by Month

Pidä kirjaa käyttäjistä

 • Tarkastele ketkä ovat käyttäjiä ja missä tiimissä ja toimeksiannossa.
 • Linkitä käyttäjä toimeksiantoihin, kontakteihin, yritykseen ja HR-tietokantaan. Näin löydät käyttäjät useammasta paikasta nopeammin.
Work-schedules--computer-hands-900x593

Luo ryhmiä

 • Luo pienempiä ryhmiä ja tarvittaessa monitasoisia hierarkkisia ryhmiä.
 • Linkitä käyttäjä ensisijaiseen ryhmään tai tarvittaessa toissijaisiin ryhmiin tai useaan projektiryhmään samanaikaisesti.
 • Tarkastele mikä ryhmä toimii missäkin palvelupyyntötehtävissä.
Planmill_mobiili_3-50X478

Suunnittele työpäivät tehokkaasti

 • Anna PlanMillin laskea käyttäjien työpäivät ja -viikot, poissaolopäivät ja työpäivien saldo.
 • PlanMill ottaa laskennassa huomioon myös yleiset vapaapäivät ja erityiset henkilöresurssitilanteet, kuten osa-aikaisen työntekijän työtunnit.
 • Kartoita henkilöresurssien saatavuustilanne.
Planmill_mobiili_2-850X478

Hallinnoi kehityskeskusteluita helposti

 • Toteuta ja hallinnoi helposti kehityskeskusteluja. Tallenna tavoitteellinen, ennalta sovittu ja säännöllisesti toistuva keskustelu esimiehen ja alaisen välillä.
 • Hyödynnä arkistoituja kehityskeskusteluja tulevissa keskusteluissa ja tarkastele niiden keskeisiä asioita ja päätöksiä yhdessä näkymässä.
 • Aseta tavoitteet koko organisaatiolle, tiimeille ja yksilöille ja seuraa kehityskeskustelujen kulkua PlanMillissä.
Planmill_desktop_1-850X478

Hallinnoi henkilöresursseja

 • Seuraa työntekijöiden ammattitaitoa ja -tietämystä. Tallenna työntekijään useampi osaaminen ja yksi ensisijainen taito.
 • Etsi tehtäviin henkilöt oikeasta paikasta, oikealla osaamisella ja vapaalla kapasiteetilla.
 • Hyödynnä tallennettuja osaamistietoja tuotteiden automaattisessa hinnoittelussa.
TRY 14 DAYS
Suomi