Tehokas myyntiprosessi kasvun moottorina

Tehokas myyntiprosessi kasvun moottorina
Tehokas myyntiprosessi aktivoi myyntiä, lisää läpinäkyvyyttä ja säästää myyjien ja myyntijohdon aikaa.

Tehokas myyntiprosessi kasvun moottorina

Myyntiprosessi kilpailuvalttina

Tehokas ja selkeä myyntiprosessi on erityisen tärkeä niille palvelu- ja projektiliiketoiminnan yritykselle, jotka haluavat kasvaa nopeasti ja kannattavasti.

Tätä tarvetta sekoittaa jatkuvasti muuttuva markkina- ja kilpailutilanne sekä asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos. Näitä ja monia muita haasteita myyntihenkilöt kohtaavat päivittäisessä työssään. Siksi yrityksen tulisi varmistaa, että myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisilla on käytettävissään helppo ja yksinkertainen myyntiprosessi sekä sitä tukevat työvälineet että resurssit.

Harkitse monivaiheisempaa myyntiprosessia, mikäli asiakkaan ostoprosessi on monimutkaisempi ja siihen liittyy useita päätöksentekijöitä. Siten myyjät pystyvät kohdentamaan asiakkaaseen kohdistuvia toimenpiteitä ja nimenomaan tukemaan ostopäätöksiä.

Tehokkaalla ja järjestelmällisellä toiminnalla saat ennakoitua ongelmatilanteet ja kehitettyä myyntiäsi entistä tuottoisammaksi. Juuri tästä on kyse, kun puhutaan myyntiprosessin ja siihen liittyvän myyntiputken hallinnasta.

Mitä myyntiprosessia tukevia järjestelmiä sitten on?

Myyntiprosessin hallintaan on tarjolla lukuisia järjestelmiä. Nämä vaihtelevat pilvipalveluista (SaaS) aina asiakkaan omaan IT-ympäristöön asennettaviin ohjelmistoihin, joihin on usein tehty myös merkittäviä asiakaskohtaisia muutoksia.

Suosittelemme, että mm. MS Excelin sijaan hankit helppokäyttöisen ja nopeasti käyttöönotettavan pilvipalvelun, kuten esimerkiksi PlanMill CRM:n. Tällaista ratkaisua voit käyttää helposti niin toimistolla kuin etätöissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Lisää liikevaihtoa ja säästää aikaa

Myyntiprosessia hyvin tukeva ratkaisu aktivoi myyntiä ja lisää läpinäkyvyyttä sekä säästää myyjien että myyntijohdon aikaa. Se auttaa heitä mittaamaan kontakteja, tapaamisia, tarjouksia ja kauppoja. Johto pystyy osaltaan varmistamaan, että esim. myynnin toimenpiteet on kohdistettu oikeisiin asiakasryhmiin ja tuotteisiin.

Myyntiputken avulla voidaan esittää myös visuaalisesti ne myyntiprosessin vaiheet, jotka myyjä vie läpi liidistä uudeksi asiakkaaksi. Se auttaa heitä löytämään tärkeitä kontakteja ja tietoja, joiden avulla he voivat suunnitella ja toteuttaa jatkotoimenpiteitä. Näitä voivat olla esimerkiksi myyntimahdollisuuksien toteuttaminen ja ennusteiden luominen.

Tämän ohjelmaratkaisun avulla ennusteet voidaan nopeasti muuttaa ehdotuksiksi, tarjouksiksi ja tilauksiksi. Kaiken kaikkiaan ohjelma lyhentää ja nopeuttaa myyntisykliä ja tuottaa siten enemmän liikevaihtoa yritykselle.

Tehostaa myyntitiimien hallinnointia

Myyntitiimin seuraaminen ja toimintojen tarkistaminen on usein haasteellista sekä päälliköille että myyntijohdolle. Kun yrityksen myyntiprosessi on optimoitu, niin saat kattavan kokonaiskuvan jokaisen myyjän ja tiimien toiminnasta. Muita hyvin tärkeitä tietoja ovat voitetut ja hävityt kaupat ja kuinka iso osa konvertoituu todellisiksi asiakkaiksi (hit rate).

Tästä seuraa se että jokaisen myyntitiimin tehokkuutta ja suorituskykyä on mahdollista seurata reaaliajassa ja yhdessä sovittujen mittareiden avulla. Se puolestaan motivoi ja parantaa kaikkien tiimin jäsenten suorituskykyä.

Liidien ja myyntimahdollisuuksien seuranta

Mikä parasta, ohjelman avulla myyntitiimi voi tehokkaasti hallinnoida ja seurata myyntiputkessa olevia myyntimahdollisuuksia liidistä kauppoihin asti. Järjestelmän kautta voidaan myös hankkia tietoja siitä, mistä lähteistä (verkkomainos, sähköpostikampanja, jne.) liidit konvertoituvat parhaiden kaupaksi.

Hallitse myyntiä analytiikan avulla

Myyjien työtä auttaa myös suuresti ohjelmaan kuuluva analytiikka. Myynnin mittaaminen kannattaakin vakioida, jotta mittarit esim. potentiaalisista asiakkaista todellisiin asiakkaisiin ovat vertailukelpoisia.

Lopuksi

Myyntiprosessia tukevan CRM-ohjelman avulla voidaan virtaviivaistaa myyjien ja myyntijohdon työtä ja lisätä kauppoja. Ohjelman kautta saat aina reaaliaikaisen kuvan myyntiputken tilanteesta sekä pääset ennustamaan ja mittaamaan myynnin onnistumista tarkasti ja ajantasaisesti.

 


PlanMill lyhyesti

Kotimainen PlanMill Oy tuottaa yrityksellesi käyttäjäystävällisiä selainpohjaisia palveluliiketoiminnan ohjelmistoratkaisuja pilvi- ja On-Premise -pohjaisina. PlanMillin CRM-, PROJECT– ja ERP-ratkaisukokonaisuudet auttavat sinua tehostamaan asiakkuuksien, projektien, tuntien, kulujen, HR:n ja talouden kokonaishallintaa sekä parantamaan asiakasyritysten tuottavuutta ja kannattavuutta.

Kuvitus: Spreadsheet Vectors by Vecteezy ja Holding Phone Vectors by Vecteezy

Comments are closed.

TRY 14 DAYS
Suomi