Mikä on ERP-integraatio?

Integraatiot tarjoavat yritykselle kustannussäästöjä tehokkaan tiedonsiirron ansiosta.

Mikä on integraatio?

Integraation avulla yhdistetään ohjelmistoja tai järjestelmiä toisiinsa tietojen siirtämiseksi.

Integraatioita on sekä yksisuuntaisia että kaksisuuntaisia. Ja kuten päätellä saattaa, yksisuuntaisessa liittymässä järjestelmä lähettää tietoja vain vastaanottavaan järjestelmään. Kaksisuuntaisessa puolestaan tietoja kulkee molempiin suuntiin. Monimutkaisimmillaan liittymän tiedonsiirto voi käsittää laajoja yhteenliittymiä useiden eri järjestelmien kesken. Nämä liittymät muodostavat parhaimmillaan liiketoiminnan ekosysteemin (Software as SaaS).

API-rajapinnat

Integraatioiden yhteydessä puhutaan myös API-rajapinnoista (application programming interface, API), joka on raja komponenttien välillä ohjelmoitavassa järjestelmässä. Kun kahden rajapinnan välillä on toimiva yhteys, jonka kautta tieto liikkuu järjestelmästä toiseen, niin puhutaan integraatiosta. API:t eivät kuitenkaan ole kenen tahansa käytettävissä, vaan ovat joko suljettuja tai avoimia, tai kaikkea siltä väliltä.

API Wikipedian sanoin.

Mihin integraatioita tarvitaan?

Integraatioiden hankkiminen tulee yritykselle ajankohtaiseksi siinä vaiheessa kun käytössä olevasta järjestelmästä puuttuu tarvittavia toiminnallisuuksia ja jokin toinen järjestelmä sisältää halutut ominaisuudet.

Useiden järjestelmien ylläpitäminen voi olla myös kallista, joten liittymät hankitaan myös kustannussäästöistä. Kun integraatio on tehty, niin toista järjestelmää ei tarvitse hankkia ja tiedot liikkuvat järjestelmien välillä virheettöminä ja automaattisesti.

Liittymien välttämättömyys tulee konkreettisesti esille erityisesti siinä vaiheessa kun halutaan laskutustietojen siirtyvän reaaliaikaisesti ERP:stä laskutusjärjestelmään.

Lue myös: Tehosta liiketoimintaa ja taloushallintoa Lemonsoftin liittymällä

Integraatiot ovat tärkeä osa ERP:iä

Jos liiketoiminnalle kriittiset tiedot sijaitsevat eri järjestelmien sisällä, niin niiden tarjoama tieto ei ole aina yhdenmukaista. Aikaa kuluu manuaaliseen työhön, kun tietoa etsitään eri järjestelmistä ja muunnetaan omaan järjestelmään yhteensopivaksi.

Ratkaisuna tähän on ERP-järjestelmä, jossa liiketoimintatavoitteet ja teknologia yhdistetään ja pirstaloitunut tieto kerätään ERP-integraatioiden avulla yhteen paikkaan.

Integraatiopalveluita etsiville palveluliiketoiminnan yrityksille ERP, CRM- tai projektinhallintajärjestelmät ovat kaiken kaikkiaan erinomainen valinta. Yrityksen näkökulmasta yksi, kokonaisvaltainen ohjelmisto olisi tietysti yksinkertaisin ratkaisu.

Jotta dataa käsittelevästä järjestelmästä olisi todella hyötyä, niin se tulisi myös olla yhdistetty muihin järjestelmiin. Tämä sama koskee myös CRM-, projektin- ja HR-järjestelmiä, jotka ovat usein osa ERP:iä. Tavallisesti näitä järjestelmien integraatioita räätälöidään yrityksen toiveiden mukaiseksi, sillä yleensä valmista ratkaisua ei ole suoraan markkinoilla saatavilla.

Kun yritys yhdistää kaikki tärkeimmät osat toisiinsa yhteen toiminnanohjausjärjestelmään, niin yritys voi syöttää, hallita, seurata ja saada järjestelmästä ulos tärkeitä liiketoimintatietoja. Järjestelmä tarjoaa myös helpon pääsyn tärkeisiin tietoihin, joustavuuden ja vapauden liiketoiminnalle kasvaa.

Markkinoilla tarjolla monia on asiantuntija- ja palveluyritysten toiminnanohjausjärjestelmiä, joista löytyy laaja valikoima erilaisia integraatioita toisiin järjestelmiin. Esimerkiksi PlanMillillä löytyy runsaasti erilaisia integraatioita talouteen, HRM:ään, myyntiin, markkinointiin, asiakashalllintaan ja raportointiin.

Katso mitä integraatioita PlanMillillä on

Yhteenveto

Integraatioiden avulla liitetään ohjelmistoja tai järjestelmiä toisiinsa tietojen siirtämiseksi. Niiden kautta saadaan tietojärjestelmät keskustelemaan keskenään. Yleensä integraatioita hankitaan kun käytössä olevasta järjestelmästä puuttuu tarvittavia toiminnallisuuksia ja jokin toinen järjestelmä sisältää halutut ominaisuudet. Ongelmana onkin tietojen tulkinta, koska yritykselle tärkeät tiedot ovat useassa järjestelmässä, ja niiden tarjoama tieto ei ole aina yhdenmukaista.

Tämän takia integraatiopalveluita etsiville palveluliiketoiminnan yrityksille ERP, CRM- tai projektinhallintajärjestelmät ovat erinomainen valinta. Ne keräävät tiedot eri järjestelmistä ja tarjoavat yhdenmukaista tietoa. Siten ERP-järjestelmän integraatiot vähentävät virheitä, tehostavat liiketoimintaa ja tuovat mukanaan paljon kustannussäästöjä. Tulevaisuutta ajatellen hyvin integroituva ohjelmisto on viisas ja turvallinen investointi.

Kuva: Man set vector created by felicities – www.freepik.com

Comments are closed.

TRY 14 DAYS
Suomi