Mikä on PSA?

PSA-ohjelma
Jos haluat kasvattaa yrityksesi liiketoimintaa, niin PSA-järjestelmän käyttöönotto on järkevää jo ensi metreiltä.

PSA-ohjelma

PSA-ohjelma (Professional Services Automation) on asiantuntijayritysten toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla palveluliiketoiminnan asiantuntijat voivat myydä osaamistaan ja aikaa.

Asiantuntijayritysten kannattavuuden edellytyksenä on, että myyntityö on tehokasta ja toimitetut palvelut laskutetaan nopeasti sekä ajallaan. Moderni ja skaalautuva PSA-järjestelmä auttaa heitä hallinnoimaan mm. myyntiputkea, myyntitilauksia, tuotteita ja palveluita, projekteja, resursseja, laskutettavaa työaikaa, matka- ja kululaskuja ja laskutusta. Lisäksi järjestelmä tarjoaa hyvät rajapinnat ja laajan valikoiman liittymiä esim. johtaviin talous- ja palkkahallinnon järjestelmiin.

Kun otat käyttöön PSA-järjestelmän ja hyödynnät sitä monipuolisesti, niin yrityksesi säästää aikaa ja rahaa. Se on käytännössä asiantuntijayritysten ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning).

PSA on suunniteltu asiantuntija- ja palveluliiketoiminnan yrityksille

PSA-ohjelma vastaa asiantuntijayrityksen vaatimuksiin, koska se on kehitetty juuri sen erityistarpeet huomioon ottaen. Järjestelmän perusajatus on, että yksi, skaalautuva ja integroitu ohjelma on tehokkaampi kuin useat erilliset järjestelmät.

Ohjelmaratkaisua käytetään laajasti useilla asiantuntijapalveluita tuottavilla toimialoilla, kuten:

 • IT- ja ohjelmistopalvelut
 • Markkinointi-, mainos- ja digitoimisto, viestintäpalvelut
 • Arkkitehti- ja insinööripalvelut (AEC)
 • Lakiasian- ja laskentatoimen palvelut
 • Konsultointipalvelut

Selainpohjainen PSA-järjestelmä auttaa tehostamaan asiantuntijoiden työtä ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi ohjelma voidaan hyödyntää asiakasprojekteissa, joihin kuuluu projekti-,  resurssi- ja käyttöasteiden hallintaa.

PSA:n toiminnallisuudet

Monipuoliselta ohjelmalta vaaditaan toiminnallisuuksia, jolla voidaan hallita mm.

 • Asiakas- ja kontaktitietoja
 • Myyntiputkea ja myyntitilauksia
 • Projekteja, tehtäviä ja jatkuvia palveluita
 • Tuoteryhmiä ja tuotteita
 • Laskutettavaa työtä ja työaikaa
 • Matka- ja kululaskuja
 • Resursseja ja palvelupyyntöjä
 • Tilauskantaa ja laskutusta
 • Liiketoiminnan mittareita (KPI) ja avainlukuja

Pilvipohjaista PSA:ta on helppo käyttää. Jotkut toimittajat tosin tarjoavat pilvipalveluiden lisäksi myös On-premise -ratkaisua, jossa järjestelmä asennetaan asiakkaan omaan IT-ympäristöön.

Hyödyt

Kun käytät laadukasta PSA-ohjelma huomaat nopeasti sen tarjoamat lukuisat hyödyt. Alla muutamia käytännön hyötyjä, joita tehokas pilvipohjainen PSA voi tuoda yrityksellesi.

Yksi alusta
 • Voit käyttää sitä missä ja milloin vaan, yhdellä alustalla.
Tietojen keskitetty hallinta
 • Kun tiedot ovat tallennettu ja keskitetty yhteen paikkaan, niin kaikilla on tieto siitä mitä yrityksessä tapahtuu.
 • Jokaisella työntekijällä, jotka haluavat hyödyntää analyytikkatietoja, on pääsy niihin.
 • Sisäinen viestintä parantuu.
Tehostaa myyntiä ja asiakaspalvelua (CRM)
 • Asiakas- ja kontaktitietojen hyödyntäminen reaaliaikaisesti.
 • Diilien seuranta myyntiputkessa (myös visuaalisesti) sen eri vaiheissa, joko myyjittäin, tuotteittain tai asiakkaittain.
Projektinhallinta ja työaika
 • Pidä projekti ja siihen liittyvät tehtävät budjetissa ja aikataulussa.
 • Seuraa projektien ja jatkuvien palveluiden kannattavuutta sekä työntekijöiden laskutus- ja käyttöastetta.
 • Hallitse eri työsuhteisiin liittyvää liukuvaa työaikaa, vuosilomia ja poissaoloja.
Automatisoi laskutuksen
 • Laskujen automatisointi vähentää manuaalisen työn vaiheita, joka puolestaan poistaa virheitä ja nopeuttaa kassavirtaa.
 • Asiakastyytyväisyys kasvaa, koska laskutus toimii oikein ja sovitulla tavalla.
 • Lisää laskutuksen läpinäkyvyyttä ja tehostaa raportointia.

Ja mikä parasta, integroidun ratkaisun ansiosta voit vähentää manuaalisia työtehtäviä ja korvata taulukkolaskentaohjelmiston, kuten Excelin. Ohjelma helpottaa myös johdon päätöksentekoa, koska saat tiedot käyttöösi reaaliaikaisesti.

Valitse yrityksellesi sopiva PSA

Markkinoilla on useita PSA-ratkaisuja, joista valita. Kun etsit yrityksellesi sopivaa ratkaisua, niin sinun on ensinnäkin tunnistettava liiketoiminnan tavoitteesi ja tarpeesi. Toiseksi, sinun on tiedettävä, mitkä ominaisuudet täyttävät yrityksesi keskeisimmät vaatimukset.

Valitsemasi ratkaisu tulisi kuitenkin sisältää muutamia oleellisia toimintoja. Näitä ovat myyntiputken-, tilausten-, tuotteiden-, projektien-, työajan-, matka- ja kululaskujen-, kustannus-, resurssienhallinta ja laskutus.

Esimerkiksi PlanMillillä on tarjolla kattava ja pilvipohjainen PSA-ohjelma, jota on maustettu mm. API-rajapinnoilla ja automatisoinneilla.

PSA-järjestelmät ovat joustavia ja kevyitä ja sopivat hyvin kasvavien pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Jos tavoitteena on tuottava tekeminen ja liiketoiminnan kasvu, on järjestelmän käyttöönotto järkevää jo ensi metreiltä lähtien.

Lopuksi

PSA (Professional Services Automation) on ohjelmistoratkaisu, joka on kehitetty erityisesti asiantuntija- ja palveluliiketoiminnan yrityksille. Tämän järjestelmän avulla ammattilaiset voivat hallinnoida tehokkaasti asiakkuuksia, projekteja, laskutettavaa työtä, kustannuksia ja taloutta.

PSA-järjestelmä Wikipedian sanoin.


Kotimainen PlanMill Oy tuottaa yrityksellesi selainpohjaisia palveluliiketoiminnan ohjelmistoratkaisuja pilvi- ja On-Premise -pohjaisina. PlanMillin CRM-, PROJECT– ja ERP -ratkaisukokonaisuudet auttavat tehostamaan asiakkuuksien, myyntiputken, projektien, tuntien, kulujen, HR:n ja talouden kokonaishallintaa sekä parantamaan asiakasyritysten tuottavuutta ja kannattavuutta.

Kuva: Digital Vectors by Vecteezy

Comments are closed.

TRY 14 DAYS
Suomi