Laskut sähköiseen muotoon – verkkolaskutuslaki 2020

Verkkolaskutuslaki 2020

Vuoden 2020 huhtikuussa voimaan tuleva verkkolaskutuslaki ohjaa yritysten ja julkishallinnon laskutusta sähköiseen muotoon.

Verkkolaskutuslaki 2020

EU:n verkkolaskudirektiivin mukainen verkkolaskutuslaki astuu voimaan 1.4.2020. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa julkishallinnon ja yritysten laskutusta sähköiseen muotoon. Lain ansiosta julkishallinnon ja yritysten raportit valmistuvat nopeammin ja parempilaatuisena, koska laskutiedot saadaan ilman manuaalisia käsittelyvaiheita.

Mikä on verkkolaskutuslaki?

Laki velvoittaa yrityksiä ja julkishallintoa käsittelemään direktiivin mukaisia verkkolaskuja. Tämä tarkoittaa, että he ovat velvoitettu lähettämään ja vastaanottamaan verkkolaskuja. Uuden lain myötä vastaanottajilla on oikeus jopa hylätä laskut, jotka eivät täytä lainmukaisen verkkolaskun vaatimuksia.

Tällä hetkellä julkishallinnolla on ollut jo mahdollisuus vaatia toimittajiltaan laskut sähköisinä. Nyt tätä oikeutta laajennetaan myös yksityiselle sektorille.

Uusi laki ei kuitenkaan koske alle 10 000 euron liikevaihdon yrityksiä tai yrityksiä, jotka tekevät B2C-kauppaa.

Mitä se vaatii?

Verkkolaskutukseen siirtymistä varten tarvitset verkkolaskutusoperaattorin sekä laskutusohjelmiston, jotka tukevat lain mukaista Finvoice 3.0 ja TEAPPSXML 3.0 mukaista operaattoria.

Pilvipalveluna saatava PlanMill ERP tarjoaa nopean ja kustannustehokkaan tavan hoitaa yritysten verkkolaskutus ilman huolta tulevasta verkkolaskutuslain muutoksesta. PlanMill on jo nyt yhteensopiva Finvoice 3.0 standardin kanssa.

Lue lisää Finlexin ja Valtiokonttorin sivuilta.

—-

PlanMill Oy tuottaa käyttäjäystävällisiä selainpohjaisia palveluliiketoiminnan ohjelmistoratkaisuja pilvi- ja On-Premise -pohjaisina. PlanMillin CRM-, PROJECT– ja ERP-ratkaisukokonaisuudet auttavat tehostamaan asiakkuuksien, projektien, HR:n ja talouden kokonaishallintaa sekä parantamaan asiakasyritysten tuottavuutta ja kannattavuutta.

Comments are closed.

TRY 14 DAYS
Suomi