Työaikalaki uudistui 1.1.2020 – mikä muuttui?

Tyoaikalaki 2020

Uusi työaikalaki astui voimaan vuoden alusta. Se vastaa nyt paremmin nykyaikaisen työelämän vaatimuksiin ja liikkuvan työn tarpeisiin.

Tyoaikalaki 2020

Lain keskeisenä uudistuksena on ajasta ja paikasta riippumaton työnteko. Monissa työyhteisöissä tämä onkin ollut jo mahdollista, mutta se on ollut sidottuna tiettyyn paikkaan. Tämä laki mahdollistaa nyt aiempaa joustavammat työajan järjestelyt.

Tässä merkittävimpiä muutoksia, joita laki toi mukanaan.

Joustotyöaika paikasta riippumattomaan työhön

Tällä tarkoitetaan paikasta riippumatonta työtä, kuten vaativaa asiantuntijatyötä. Siten työaikaa on etätyö, kuten kotona tai asiakkaan luona tehty työ. Tällaista työtä saa olla keskimäärin enintään 40 viikkotuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana. Vähintään puolet työajasta pitäisi olla sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä saa itse päättää. Työnantajan tehtävänä olisi määritellä tehtävät ja tavoitteet. Joustotyöajan käyttöönotto ei ole automaattinen, vaan edellyttää aina sopimusta työnantajan ja työntekijän välillä.

Työaikapankki käyttöön

Jatkossa kaikilla työpaikoilla on mahdollisuus ottaa käyttöön työaikapankki. Tällä tarkoitetaan järjestelmää, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa tai pitää myöhemmin vapaana. Työaikapankkiin säästetty työaikakertymä ei saa kalenterivuoden aikana ylittää 180 tuntia.

Liukuva työaika kasvoi

Uudessa laissa vuorokautinen liukumaraja nousi kolmesta tunnista neljään tuntiin. Plussasaldojen enimmäismäärä puolestaan nousi 60 tuntiin ja miinussaldo saa olla enintään 20 tuntia neljän kuukauden seurantajakson aikana. Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana.

Täsmennykset ja työaika-autonomia

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät vain sellaiset työntekijät, joiden työaika-autonomian kriteerit täyttyvät. Näitä ovat johtajat ja johtamistehtäviin rinnastettavat itsenäiset työntekijät, kuten esimerkiksi konsultit, jotka ovat itsenäisessä vastuussa jostakin yrityksen toiminnoista tai asiakokonaisuudesta. Tällöin työntekijän työaikaa ei ennalta määritellä eikä valvota. He voivat siis itsenäisesti päättää työajastaan.

Hallituksen työaikalaki on luettavissa kokonaisuudessaan Finlexistä.

—–

PlanMill Oy tuottaa web-pohjaisia CRM-, PROJECT– ja ERP Cloud -ohjelmistoratkaisuja, jotka ovat suunniteltu palveluliiketoiminnalle. Virtaviivaistamamme organisaation liiketoimintaprosesseja ja parannamme asiakkaidemme, henkilöstön, projektien, työajan, kulujen ja talouden hallintaa.

Comments are closed.

TRY 14 DAYS
Suomi