Case Profit Software: Visualisoi PlanMillin projekti- ja kannattavuustiedot Power BI:llä

Profit Software on johtava finanssialalle järjestelmiä ja konsultointipalveluja toimittava yritys, jolla on toimistot Suomessa, Virossa ja Ruotsissa. Yritys toimittaa asiakkailleen vuosittain useita kymmeniä projekteja, muutaman kymmenen päivän projekteista aina useamman vuoden mittaisiin suuriin hankkeisiin. Vaativia projektitoimituksia tuotetaan yli 230 henkilön voimin.

Profit Software Power BI raportointiratkaisu

Yhteistyötä jo vuodesta 2011

Profit Softwaren ja kotimaisen PlanMillin yhteiselo on alkanut jo vuonna 2011. PlanMillin asiantuntijapalveluyrityksille kehitetyn pilvipohjaisen toimintaohjausjärjestelmän (PlanMill ERP) avulla hoidetaan yrityksen koko operatiivista toimintaa. Näitä ovat mm. asiakkuuksien, myyntihankkeiden ja projektien seuranta, työajanhallinta sekä laskutus. Profit Softwaren Business Intelligence & Analytics -liiketoiminnasta vastaavan Rami Rinneheimon mukaan ilman PlanMillin tuottamaa dataa operatiivisen toiminnan seuraaminen ja tehokkuuden varmistaminen olisi erittäin hankalaa ja vaatisi huomattavan paljon enemmän manuaalista työtä.

Lue lisää: Pilvipalveluiden hyödyt palveluliiketoiminnan yritykselle

Koska PlanMill sisältää kaiken sen tiedon, jonka avulla yritystä seurataan ja johdetaan, on järjestelmän tarjoama raportointi ja analytiikka keskeinen menestystekijä liiketoiminnassa. PlanMill tarjoaa hyvät perustyökalut operatiivisen toiminnan raportointiin ja seurantaan. Vastatakseen omiin yksilöllisiin BI-raportointia koskeviin tarpeisiinsa, Profit Software päätti kehittää joustavan Microsoft Power BI -pohjaisen ratkaisun, joka vie tiedon hyödyntämisen aivan uudelle tasolle. Ratkaisussa hyödynnetään mm. PlanMillin tarjoamaa API-rajapintaa.

Tarjoaa laajan näkökulman projekteihin, kannattavuuteen ja käyttöasteisiin

Profit Softwaren helppokäyttöinen BI-raportointiratkaisu tukee johdon päätöksentekoa yhdistämällä liiketoiminnan, henkilöstöhallinnon ja esimiesten tarvitsemat tiedot yhteen järjestelmään. Analytiikan avulla saadaan vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa selkeässä ja visuaalisessa esitysmuodossa päätöksen tueksi.

– Käytössämme on aiempaa laajempi, jatkuva ja ajantasainen näkökulma projekteihin. Aikaisemmin tieto oli eri järjestelmissä sekä Exceleissä ja raportteja tehtiin omiin tarpeisiin ilman keskitettyä tietovarastoa. Nyt mm. projektien ajantasaiset tilanteet, asiakaskannattavuus ja käyttöasteet ovat välittömästi kaikkien käytössä, samoilla perusteilla esitettyinä ja yhdenmukaisina. Tämä on säästänyt meiltä suuren määrän manuaalista raportointityötä sekä tehostanut operatiivista toimintaamme merkittävästi, kuvaa Rami Rinneheimo uutta BI-pohjaista analyyttistä ja visuaalista raportointia.

– Profit Softwaren nopeasti ja kustannustehokkaasti toteuttama yksilöllinen analysointi- ja raportointiratkaisu on erinomainen esimerkki siitä, miten liiketoiminnan seuraaminen sekä kehittäminen voidaan viedä aivan uudelle tasolle, kun yhdistetään pilvipohjainen PlanMill ERP ja Microsoft Power BI, sanoo PlanMillin toimitusjohtaja Thomas Hood.

Lisätietoja:

PlanMill Oy 
Thomas Hood
thomas.hood@planmill.com, puh. 040 558 5138
www.planmill.com

Profit Software Oy
Juha Järvinen
juha.jarvinen@profitsoftware.com, puh. 050 330 8058
www.profitsoftware.com

Comments are closed.

TRY 14 DAYS
Suomi