Mitkä toistuvaislaskujen mallit sopivat sinulle?

Toistuvaislaskujen mallit

Useat yritykset veloittavat asiakkailtaan etukäteen palvelumaksuja. Tämä toistuvaislaskutus on toiminto, jonka avulla luodaan automaattisesti vakiomuotoisia laskuja.

Toistuvaislaskujen mallit

Toistuvaislaskujen mallit ovat on laajasti markkinoilla käytössä. Se helpottaa yrittäjän arkea, varsinkin jos laskutettavana on liittymiä, kestotilauksia, kuntosalimaksuja tai muuta kuukausittain tapahtuvaa laskutusta. Erityisesti SaaS-pilvipalvelut ja palveluliiketoiminnan yritykset käyttävät toistuvaislaskutusta.

Sinua voi kiinnostaa myös tämä artikkeli: Mikä on PSA?

Toistuvaislaskujen mallit ovat hyödyllisiä sekä yritykselle että asiakkaalle. Ensinnäkin se tarjoaa yrityksille tasaisen kassavirran, joka antaa mahdollisuuden sijoittaa jatkuvasti liikevaihtoa kehittävään toimintaan. Asiakas pääsee puolestaan hyödyntämään yrityksen erityisosaamista ja -kokemusta omassa liiketoiminnassaan.

Toistuvaislaskutuksesta on kehitetty useita erilaisia laskutusstrategioita. Mutta mikä laskutusstrategia olisi paras yrityksellesi?

Tässä on yleisimpiä ja myös PlanMilissä käytettäviä laskutusmalleja:

1. Aikaan ja tuotemääriin perustuva laskutus

Tämä on yksinkertaisin ja samalla tavallisin toistuvaislaskutuksen malli. Tuote tai palvelu myydään sovittuun hintaan, joka veloitetaan kuukausittain tai sovituin ajanjaksoin. Hintaan vaikuttavat palvelun taso, tehtävätyyppi jne.

Malli tarjoaa ennustettavuutta molemmille osapuolille. Toimittajalle se antaa odotuksenmukaisen liiketoiminnan tuoton ja asiakas tietää yksikköhinnat etukäteen.

Perusperiaate on varsin yksinkertainen. Yritys ilmoittaa tuotteiden hinnat ja laskutusjakson, joka on normaalisti kuukausittainen. Asiakas tekee tilauksen näillä ehdoilla, ja tuotteen käyttö ja samalla laskutus voi alkaa.

Esimerkkejä:

 • Palveluliiketoiminnan yritys veloittaa asiakasta kuukausittain raportoitujen tuntien tai tuntihintojen perusteella käytetyistä palveluista (esim. konsultointi, ohjelmointi, testaus).

2. Kiinteään hintaan perustuva toistuvaislaskutus

Toinen suosittu hinnoittelumalli on kiinteähintainen laskutus. Nimensä mukaisesti, tuotteen tai palvelun hinta on kiinteä. Asiakasta veloitetaan laskutuskauden alussa tai lopussa.

Tässä mallissa yrityksen on helppo seurata mm. toteutunutta liikevaihtoa kuukausittain. Asiakas puolestaan hyötyy matalasta aloitusmaksusta, sen sijaan että hän maksaisi täyden ostohinnan, jolla hän saisi käyttöoikeuden tuotteeseen.

Käyttö on helppoa. Yritys ilmoittaa kiinteät hinnat sovitulle ajanjaksolle. Asiakas hyväksyy ne, ja tuotteen käyttö voi alkaa.

Esimerkkejä:

 • SaaS-yritys veloittaa 100 € / kk tai 1 000 € / vuosi.
 • Markkinointipalveluja tarjoava yritys veloittaa 2 000 € joka 3. kuukausi.
 • Verkkokauppa lähettää tuotteen tai palvelun hintaan 25 € / kk.

3. Määrään perustuva laskutus (volyymi, porrastettu)

Määrään perustuvassa mallissa tilaavalta asiakkaalta veloitetaan peruspalvelu kiinteällä hinnalla ja lisäpalvelut sovitun mukaisesti. Yritys tarjoaa yleensä eri hintapaketteja, joissa volyymi on hinnanmäärääjä. Kun tuotteiden ja palvelujen määrä ylittää tietyn portaan, niin asiakkaan tilaus siirtyy seuraavalle yksikköhinnaltaan halvemmalle hintaportaalle.

Tavallisesti hintatasoja on vähintään kaksi. Kolmiportainen hinnoittelu on normaalisti suosituin.

 • Esimerkkejä:
  SaaS-yritys veloittaa kiinteän käyttäjäpohjaisen maksun 200 € / kk viideltä käyttäjältä sekä 25 € / kk lisäkäyttäjiltä.
 • Hosting-yritys veloittaa kuukausittain 99 € / palvelin.
 • SaaS-yritys veloittaa konsulttityöstä 1 000 € ensimmäisestä 10:stä tunnista ja ylittävältä tunneilta 85 €.

4. Mitattavuuteen perustuva laskutus

Tämän mallin mukaan asiakasta laskutetaan käytön perusteella laskutuskauden lopussa. Se sopii erinomaisesti vaihteleviin veloituksiin. Sitä käyttävät eniten yritykset, joiden palvelut perustuvat ensisijaisesti transaktiopohjaisiin hinnoittelumalleihin. Näitä yrityksiä voivat olla esim. verkkolaskuoperaattorit, joissa asiakasta veloitetaan palvelun käytön mukaan (verkkolasku ja tulostuspalvelu).

Edut ovat ilmeisen selvät molemmille osapuolille. Asiakkaat maksavat vain toteutuneen käytön mukaan. Tällä tavalla he voivat myös hallita tulevia veloituksia vähentämällä palvelun käyttöä.

Esimerkkejä:

 • Pilvitallennusyritys veloittaa 20 € / kk sisältäen 100 GB:stä ja ylimenevästä määrästä 2 € / GB.
 • Hosting-yritys veloittaa 50 € / kk jokaisesta 10 000 katsotusta sivusta ja 0.01 € / lisäsivu.
 • Verkkokauppa veloittaa asiakasta kuukausittain 1% liikevaihdosta.
 • Operaattori veloittaa puhelimen käytöstä kuukausittain 0.05 € / minuutti.

5. Pakettihinnoittelu

Pakettihinnoittelussa asiakas kerää tarpeidensa mukaan haluamansa tuote- tai palvelupaketin. Tämä malli on ns. a la carte -hinnoittelua, koska se antaa joustavuutta ostopäätökseen. Sitä kautta asiakas voi hankkia palvelukokonaisuuden, joka sopii hänen tarpeeseen.

Esimerkki:

 • SaaS-yritys veloittaa peruspalvelusta 100 € / kk, sekä 10 € / kk per käyttäjä, jonka lisäksi tarjotaan myös tukipalvelua hintaan 50 € / kk.

6. Useita eri hintaisia tilauksia per asiakas

Tämä malli sisältää mm. useiden toistuvaisluontoisten tilausten ja eri tilausjaksojen yhdistämisen.

Esimerkkejä:

 • SaaS-yritys veloittaa peruspalveluista 500 € / kk ja tukipalveluista 25 € / kk.
 • Hosting-yritys veloittaa ylläpidosta 100 € / kk ja staattisesta IP-osoitteesta 5 € / kk.

7. Asiakaskohtainen hinnoittelu

Lopuksi, tässä mallissa yritys tarjoaa jatkuvia palveluita, joiden hinnoittelusta on sovittu asiakaskohtaisesti.

Esimerkkejä:

 • SaaS-yrityksen jokaisella asiakkaalla on sovitut asiakaskohtaiset hinnat per palvelu.

Mitkä toistuvaislaskujen mallit sopisivat parhaiten yritykseeni?

Toistuvaislaskutuksessa on hyvin paljon joustavuutta hinnoittelu- ja laskutusmalleissa. Tämä näkyy erityisesti palvelu- ja SaaS-liiketoimintayrityksissä. Hinnoittelumallien valinta riippuu siitä minkälaisia tuotteita ja palveluja yrityksesi tarjoaa. Jotkut mallit sopivat yrityksesi liiketoimintaan paremmin kuin toiset. Ja vaikka olisitkin jo valinnut yrityksellesi sopivan mallin, niin tarve laskutustavan lisäämiseen tai muuttamiseen voi syntyä yrityksesi liiketoiminnan kasvun ja kehittymisen myötä.

Sinua voisi kiinnostaa myös tämä: Automatisoi palveluiden, tuntien ja kulujen laskutus

Comments are closed.

TRY 14 DAYS
Suomi