Asiakastarina, Buorre

Buorre asiakastarina

Buorre asiakastarina

Buorre: ”PlanMillin kaltainen toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen kasvun kannalta suorastaan pakollinen”

PlanMill on Lemonsoftin asiantuntija- ja palveluliiketoiminnan toiminnanohjauksen ratkaisu. Buorrella on ollut käytössään PlanMill kahden vuoden ajan. Uusmyyntiä Buorre seuraa toisella järjestelmällä, mutta kun asiakkuus alkaa, toiminta siirtyy PlanMillin puolelle. PlanMilliin luodaan myyntitilaus, joka kulkee järjestelmässä ensin projektiksi, sitten tehtäviksi henkilökunnalle ja sieltä edelleen laskutukseen.

Projektipäällikkö Juha Valkaman mukaan toiminnanohjausjärjestelmä on tärkeä osa yrityksen toimintaa etenkin projektinhallinnan ja -seurannan näkökulmasta. Työtunnit kirjataan tiettyjen projektien alle, mikä helpottaa esimerkiksi kustannusarvioiden tekemistä. Turhia manuaalisia työvaiheita putoaa pois, kun laskut muodostuvat automaattisesti toteutuneiden projektien perusteella. Järjestelmä on tärkeä myös talouden seurannan kannalta.

— Pelkästään Exceleilläkin näitä asioita voisi tehdä, mutta se veisi liikaa aikaa. Lisäksi siinä olisi virhemarginaalikin olemassa. Yrityksen kasvun kannalta tämän kaltainen järjestelmä on suorastaan pakollinen. Jos yrityksessä on enemmän kuin yksi henkilö töissä, niin alkaa melkein jo olla tarvetta tällaiselle.

Kotimainen ja toimintavarma PlanMill on henkilöstölle tärkeä työkalu

Valkama on ollut aktiivisesti mukana PlanMillin käyttöönotossa ja sen jalkauttamisessa yritykseen. Vaikka järjestelmään orientoituminen ei ole ollut täysin kivetön tie, on PlanMill kuitenkin osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi.

— Kun PlanMilliä käyttää oikein, se toimii siten, kuin on suunniteltu. Järjestelmä toimii teknisesti hyvin. Käyttökatkoja on todella harvoin, ja mikäli niitä on, ne ovat lyhyitä. Henkilöstö alkaa kyllä nopeasti kysellä järjestelmän perään, mikäli se on alhaalla. Sen verran tärkeästä työkalusta on kyse.

Valkaman mukaan PlanMillin hyviin ominaisuuksiin lukeutuu myös sen suomalaisuus ─ kotimaisen ohjelmiston käyttäminen tuo työtä Suomeen ja helpottaa asiointia.

— On hyvä, että palveluntarjoajaan saa puhelimitse yhteyden ja voi keskustella omalla äidinkielellään.

Buorre on vaasalainen digitoimisto, joka suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan liiketoimintaa kasvattavia digitaalisia kokemuksia. Buorre tarjoaa asiakkailleen muun muassa verkkopalveluiden suunnitteluun ja toteutukseen, sisältö- ja kasvumarkkinointiin, sekä markkinoinnin ja myynnin automaatioihin liittyviä palveluja. Vuonna 2021 Buorren liikevaihto oli 1,8 milj. €. Yritys työllistää 25 henkilöä.

 

Kaarina Koivuaho
Kaarina Koivuaho
Marketing Specialist

Comments are closed.

TRY 14 DAYS
Suomi