Verkkolasku automatisoi laskutuksesi

Verkkolasku automatisoi laskutuksesi

Verkkolasku automatisoi laskutuksesi

PlanMill vähentää laskutusajan minimiin liittämällä sinut Baswaren tai Maventan verkkolaskutukseen.

Laskujen muodostus tapahtuu PlanMillissä automaattisesti päivittäin ylläpidettävästä operatiivisesta tiedosta. Samalla PlanMillissä tehtävällä napinpainalluksella luodaan laskut operatiivisista tiedoista, siirretään ne suoraan verkkolaskuina asiakkaille sekä yrityksen omaan kirjanpitoon.

– Verkkolaskutus tehostaa yrityksesi laskutusprosessia nopeuttamalla maksuaikatauluja ja lisäämällä asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi verkkolaskujen lähettäminen vähentää manuaalista työtä, sillä laskut vastaanotetaan suoraan asiakkaan laskujen käsittelyjärjestelmiin. Samalla vältytään turhalta tulostamiselta ja postittamiselta ja säästetään ympäristöä, kuvailee PlanMill Oy:n toimitusjohtaja Thomas Hood saatavia hyötyjä.

– Nyt on käynnissä verkkolaskutuksen läpimurron vuosi. Olemme nähneet, kuinka suuret organisaatiot vaativat toimittajiltaan verkkolaskuja. Yhteistyömme PlanMillin kanssa mahdollistaa myös PlanMillin asiakkaille joustavan siirtymisen sähköiseen laskutukseen, sanoo johtaja Timo Aarvala ohjelmistoyhtiö Basware Oyj:sta

Yritykset painivat laskutusjärjestelmiensä kanssa

Basware Oyj:n tutkimuksen mukaan yli puolelle organisaatioista suurin este verkkolaskutuksen yleistymiselle on epätietoisuus ketkä asiakkaista vastaanottavat sähköisiä laskuja. 39 prosentille yrityksistä suurin haaste on nykyinen laskutusjärjestelmä, joka ei tue verkkolaskujen lähettämistä. Avoimien vastausten perusteella kiire ja resurssipula näkyvät myös talousosastoilla ja hidastavat verkkolaskutuksen käyttöönottoa.

PlanMill E-Invoice -palvelun avulla sekä laskun lähettäjä että vastaanottaja voivat automatisoida laskujen käsittelyn kokonaan. Palvelu käsittelee laskut sähköisessä (Finvoice) muodossa ja välittää ne laskujen käsittelyjärjestelmään tai tulostuspalveluun vastaanottajan valinnan mukaan.

PlanMill E-invoice on valvottu palvelu, joka varmistaa, että verkkolaskut toimitetaan useille toimittajille ja asiakkaille yhdestä liittymästä nopeasti ja turvallisesti. Verkkolasku voi sisältää kuvia ja liitteitä samaan tapaan kuin paperilaskukin.

PlanMillin E-Invoice –palvelun hyödyt verkkolaskujen lähettäjälle:

• Nopea laskun välitys

• Nopeammat maksuaikataulut

• Ei tulostus- eikä postituskustannuksia

• Asiakaspalvelu paranee

• Manuaaliset työvaiheet vähenevät

• Sähköinen arkistointimahdollisuus

• Koko laskutus voidaan tulostuspalvelun avulla hoitaa sähköisesti

• Tuo kilpailuetua

Lisätietoja palvelun hinnasta ja ehdoista.

Lisätietoja kumppaneistamme: www.basware.fi  tai www.maventa.fi

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin