Työaikalaki uudistuu 2020 – mikä muuttuu?

Uusi työaikalaki astuu voimaan 1.1.2020. Se tulee vastaamaan paremmin nykyaikaisen työelämän vaatimuksiin ja liikkuvan työn tarpeisiin.

Tyoaikalaki 2020

Lain keskeisenä uudistuksena on ajasta ja paikasta riippumaton työnteko. Monissa työyhteisöissä tämä onkin ollut jo mahdollista, mutta se on ollut sidottuna tiettyyn paikkaan. Nyt tuleva laki mahdollistaa aiempaa joustavammat työajan järjestelyt.

Tässä merkittävimpiä muutoksia, joita laki tuo mukanaan.

Joustotyöaika paikasta riippumattomaan työhön

Tällä tarkoitetaan paikasta riippumatonta työtä, kuten vaativaa asiantuntijatyötä. Siten työaikaa olisi etätyö, kuten kotona tai asiakkaan luona tehty työ. Tällaista työtä saisi olla keskimäärin enintään 40 viikkotuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana. Vähintään puolet työajasta pitäisi olla sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä saisi itse päättää. Työnantajan tehtävänä olisi määritellä tehtävät ja tavoitteet. Joustotyöajan käyttöönotto ei ole automaattinen, vaan edellyttää aina sopimusta työnantajan ja työntekijän välillä.

Työaikapankki käyttöön

Jatkossa kaikilla työpaikoilla on mahdollisuus ottaa käyttöön työaikapankki. Tällä tarkoitetaan järjestelmää, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa tai pitää myöhemmin vapaana. Työaikapankkiin säästetty työaikakertymä ei saisi kalenterivuoden aikana ylittää 180 tuntia.

Liukuva työaika kasvaa

Uudessa laissa vuorokautinen liukumaraja nousisi kolmesta tunnista neljään tuntiin. Plussasaldojen enimmäismäärä puolestaan nousisi 60 tuntiin ja miinussaldo saisi olla enintään 20 tuntia neljän kuukauden seurantajakson aikana. Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saisi ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana.

Täsmennykset ja työaika-autonomia

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät vain sellaiset työntekijät, joiden työaika-autonomian kriteerit täyttyisivät. Näitä olisivat johtajat ja johtamistehtäviin rinnastettavat itsenäiset työntekijät, kuten esimerkiksi konsultit, jotka ovat itsenäisessä vastuussa jostakin yrityksen toiminnoista tai asiakokonaisuudesta. Tällöin työntekijän työaikaa ei ennalta määritellä eikä valvota. He siis voivat itsenäisesti päättää työajastaan.

Hallituksen esitys HE 158/2018 uudeksi työaikalaiksi on luettavissa kokonaisuudessaan Finlexistä.

—–

PlanMill Oy tuottaa web-pohjaisia CRM-, PROJECT- ja ERP Cloud -ohjelmistoratkaisuja, jotka ovat suunniteltu palveluliiketoiminnalle. Virtaviivaistamamme organisaation liiketoimintaprosesseja ja parannamme asiakkaidemme, henkilöstön, projektien, työajan, kulujen ja talouden hallintaa.

Facebooktwitterlinkedin